Close

9. januar 2023

Parkering

Gårdeier har nå innført betaling for parkering i Slependveien 48. Det er Parkly som administrer parkeringen

Priser parkering

Alle dager

30,- pr. påbegynte time
Makspris pr. dag 100,-

5 min gratis parkering (av-/påstigning)

Betalingsalternativer

Velg mellom flere ulike måter å betale på:

  1. Betale på nett innen 48 timer.
  2. Automatisk trekk på betalingskort. Registrer deg her.
  3. Betale med Easypark (Husk å starte kameraparkering i Easypark-appen før innkjøring)
  4. Faktura i posten for parkering + fakturagebyr kr 49,-