Close

Nyheter

Legeerklæring for skolefravær grunnet sykdom

Det er ikke nødvendig med legeerklæring for sykdomsfravær dersom man ikke nærmer seg 10% grensen og har fått melding om dette fra skolen. Ved behov for legeerklæring må eleven komme på legekontoret for en konsultasjon. Se retningslinjene for fravær her: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement-og-retningslinjer/retningslinjer-ved-fravar-i-viken-fylkeskommune/fravarsreglene/

Read More

eKontakt og fakturering

E-kontakt kan benyttes til administrative beskjeder, og betjenes av legesekretærene. Det kan ved stor pågang bli noen dagers svarfrist. Timebestilling, e-kontakt og det å fornye resepter på faste medisiner via Helsenorge.no er gratis. E-konsultasjoner er et alternativ til legetime og faktureres etter normaltariffen. Når e-konsultasjon besvares utenfor arbeidstid (på grunn av stor arbeidsbelastning) utløser det […]

Read More

VIKTIG INFO OM KORONA PANDEMI

Kan du være smittet? Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker? Ta kontakt med oss på telefon, slependenlegesenter.no eller helsenorge.no så får du tilbud om telefonkonsultasjon eller e-konsultasjon Mistanke om koronasmitte testes KUN på Bærum legevakt, IKKE på legekontor. Hvem som skal testes er i stadig endring. Oppdatert info om dette […]

Read More