Close

Disse finner du på kontoret

Anne Gro Vagle

Spesialist i allmennmedisin

Bente Vendsbo Bjørnstad

Spesialist i allmennmedisin

Rubab Shah

Spesialist i allmennmedisin

Kathrine Gjertsen

Lege i spesialisering

Bente Bryn Nes

Helsesekretær


Perihan Tuqsuz

Helsesekretær

Heidi Lemire

Helsesekretær