Close

Monthly Archives: juni 2021

eKontakt og fakturering

E-kontakt kan benyttes til administrative beskjeder, og betjenes av legesekretærene. Det kan ved stor pågang bli noen dagers svarfrist.   Timebestilling, e-kontakt og det å fornye resepter på faste medisiner via Helsenorge.no  er gratis.  E-konsultasjoner er et alternativ til legetime og faktureres etter normaltariffen. Når e-konsultasjon besvares utenfor arbeidstid (på grunn av stor arbeidsbelastning) utløser det […]

Read More