Close

29. august 2022

Legeerklæring for skolefravær grunnet sykdom

Det er ikke nødvendig med legeerklæring for sykdomsfravær dersom man ikke nærmer seg 10% grensen og har fått melding om dette fra skolen. Ved behov for legeerklæring må eleven komme på legekontoret for en konsultasjon.

Se retningslinjene for fravær her:

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement-og-retningslinjer/retningslinjer-ved-fravar-i-viken-fylkeskommune/fravarsreglene/