Close

6. desember 2017

eKonsultasjon

For enkelte korte problemstillinger kan eKonsultasjon fungere fremfor ordinær konsultasjon, der personlig fremmøte ikke er mulig eller nødvendig. Det må beregnes inntil 5 dagers svarfrist, og ved ferieavvikling eller stor arbeidsbelastning stenges mulighet for eKonsultasjon hos enkeltleger midlertidig. eKonsultasjon faktureres med egenandel som en ordinær konsultasjon. Når eKonsultasjoner besvares utenfor arbeidstid på grunn av stor arbeidsbelastning utløser det kveldstakst.

Vurdering og skriving av henvisninger, attester og sykmeldinger gjøres kun ved personlig fremmøte.

Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg til eKonsultasjoner.