Close

21. januar 2021

COVID-19 VAKSINERING

Vi vaksinerer alle våre pasienter i risikogruppe 2 og 3 som er alle over 75 år. Vi vet enda ikke når vi får vaksiner, men du vil bli kontaktet når vi starter vaksinering.

Det er fremdeles uklart om det blir oss eller kommunen som vaksinerer de resterende risikogruppene. Det avhenger av mengden vaksiner som leveres fra FHI og vår kapasitet. Alle som er i risikogruppe vil bli kontaktet.

Er du usikker på om du er i risikogruppe send melding til din fastlege elektronisk på helsenorge.no

Risikogruppe 4: Alder 65 – 74 år og personer  18 – 64 år som har følgende definerte tilstander:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Risikogruppe 5: Alder 55 – 64 med følgende sykdommer/tilstander:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Risikogruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Risikogruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander