Close

16. september 2020

Influensavaksine 2020

Influensavaksinen kommer i løpet av uke 41.

Vi kan i år ikke vaksinere på drop-in. Alle må ha time hos legen. Dette er pga smittevern.

Fastlegene vaksinerer risikogrupper, dvs helsepersonell, de over 65 år, gravide og kronisk syke.

Bruk timebestilling på hjemmesiden for å bestille time fra 12/10. Beregn 20 min ventetid på venterommet etter vaksinen.

Du må være helt frisk, ikke være i karantene og ikke ha akutt syke nærkontakter.

Vi ønsker å vaksinere så mange som mulig-helt trygt!

Prisen for vaksine for de som er i risikogruppen er i år 50 kr og regnes som egenandel. Med frikort er det gratis.

De som ikke er i risikogruppen må vente med å vaksinere seg til 1. desember.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege