Close

28. februar 2020

VIKTIG INFO OM KORONA PANDEMI

Kan du være smittet?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker?

IKKE KOM INN I LEGESENTERET MED MINDRE DU ER KRITISK SYK!

Ta kontakt med oss på telefon, slependenlegesenter.no eller helsenorge.no så får du tilbud om telefonkonsultasjon eller e-konsultasjon

Mistanke om koronasmitte testes KUN på Bærum legevakt, IKKE på legekontor. Hvem som skal testes er i stadig endring. Oppdatert info om dette finner du Bærum kommunes hjemmeside: https://www.baerum.kommune.no/korona/oppdatert-informasjon/

Ved behov for test ta kontakt med korona legevakten på telefon 67 50 59 99 eller e-post koronalegevakt@baerum.kommune.no.

Kapasitet vil være begrenset på konsultasjon, telefon, prøvesvar og resepter. Ved videre henvisning må også tas hensyn begrenset kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Oppfordrer alle pasienter til god håndhygiene, unngå hoste på andre, unngå forsamlinger og vurdere nøye behov for reise.

For oppdatert informasjon følg med på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ eller på helsenorge: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19