Close

24. juni 2019

Ferieavvikling sommer 2019

Vi har vanlig åpnigstider i sommerferien, men bemanningen er redusert. Under ferieavvikling vil elektronisk konsultasjon være periodevis avskrudd. Dersom din fastlege ikke er tilgjengelig via elektronisk kommunikasjon, kan du ringe til legesenteret ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Legenes ferie:

Bente Vendsbo Bjørnstad: Uke 27 – 28 og 30 (1/7 –  15/7 og 22/7 – 24/7)

Fredrik Sommersel: Uke 27 – 28 – 29 (1/7 – 19/7)

Rubab Shah: Uke 30 – 31 – 32 (22/7 – 9/8)

Anne Gro Vagle: Uke 30 – 31 – 32 (22/7 – 9/8)